Des del centre volem transmetre a la societat els nostres valors inclusius de reconeixement i respecte a qualsevol persona independentment del seu orige, ètnia, gènere, orientació o identitat sexual