FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

1. PROGRAMES DE FORMACIÓ PROFESIONAL BÀSICA

ACCÉS

Podran accedir a aquests ensenyaments els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

  • Joves d’edats compreses entre 16 anys o més complits fins al 31 de desembre de l’any d’nici del programa i 21 anys d’edat que no hagen obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

  • Portar Certificació sobre l’escolarització de l’alumne.

  • Prioritat de l’alumnat procedent de programes experimentals per a la prevenció de l’abandonament escolar.

Més informació a la web: http://www.ceice.gva.es/eva/val/pfcb_gen.htm

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ

  • Certificació Acadèmica de Formació Professional Bàsica en CUINA I RESTAURACIÓ.

 2. FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA EN CENTRES INTEGRATS PÚBLICS DE F.P. DIRIGIDA A BENEFICIARIS DEL PLA D’OCUPACIÓ JUVENIL PER AL CURS 2015-16

ACCÉS

  • Podran accedir persones entre 17 i 29 anys que no han completat estudis d’ensenyament secundari.

  • Trobar-se desescolaritzades i sense ocupació.

  • Estar inscrites en el registre del Sistema de Garantia Juvenil

ITINERARI:

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ

  • Títol de Formació Professional Bàsica (Nivell1).

  • Podran accedir a un CFGM.

Més informació: http://www.ceice.gva.es/eva/val/fp_fpb.htm