PROCEDIMIENT D’AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Per a accedir a l’obtenció de qualificacions professionals, pots sol·licitar-les a través del següent enllaç.

https://ceice.gva.es/es/web/cualificaciones-profesionales

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES

Para acceder a la obtención de cualificaciones profesionales, puedes solicitarlas a través del siguiente enlace

https://ceice.gva.es/es/web/cualificaciones-profesionales