El Departament d’Orientació del CIPFP Costa de Azahar és un òrgan que s’encarrega de donar suport a la tasca educativa de l’equip docent i els tutors i tutores del centre amb l’objectiu d’afavorir tant l’accés com la participació i l’aprenentatge de la totalitat del nostre alumnat i partint d’una perspectiva inclusiva i de desenvolupament integral de la persona.  

Entre d’altres, el departament realitza funcions de:

  • Suport i acompanyament a l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge, i de manera més significativa a l’alumnat que presenta necessitats específiques de suport educatiu. 
  • Orientació acadèmica i professional (itineraris educatius, proves d’accés, eixides professionals…). 
  • Coordinació i acompanyament en els processos de transició entre etapes. 
  • Acompanyament a l’alumnat que es troba en situació de vulnerabilitat per condicions personals, d’ansietat, situacions socials o d’altres. 
  • Suport a l’acció tutorial en el desenvolupament integral de l’alumnat. Foment d’un estil de vida saludable que preste una adequada atenció tant al benestar físic com al benestar emocional i que promoga en l’alumnat uns adequats hàbits d’aprenentatge, d’autoregulació emocional i d’autonomia personal. 

Si consideres que podem ajudar-te en alguns d’aquests aspectes, no dubtes en contactar amb el teu tutor/a o directament amb l’orientadora del centre.