ADMISSIÓ EN CENTRES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS CURS 2024-2025

En el següent enllaç pots accedir a la web ADMINOVA de Conselleria que estarà activa a partir del 24 de maig de 2023.

FP – admiNOVA (gva.es)