Ciclos Formativos Superiores Grado Superior de Hostelería y Turismo.

Pulsa sobre el nombre del ciclo para ver más información.

DIRECCIÓN DE COCINA
Titulación Módulos Profesionales TURNO
Técnico/a Superior Primer curso

•  Control de l’aprovisionament de matèries primeres.

•  Processos de preelaboració i conservació en cuina.

•  Processos d’elaboració culinària.

•  Gestió de la qualitat i de la seguretat i higiene alimentàries.

•  Anglés.

•  Formació i orientació laboral.

•  Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segundo curso

•  Elaboracions de pastisseria i rebosteria en cuina.

•  Gestió de la producció en cuina.

•  Gastronomia i nutrició.

•  Recursos humans i direcció d’equips en restauració.

•  Gestió administrativa i comercial en restauració.

•  Empresa i iniciativa emprenedora.

•  Projecte de Direcció de cuina.

•  Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

•  Formació en Centres de Treball.

 

CURSO 2015/16

MAÑANA

DIRECCIÓN SERVICIOS RESTAURACIÓN
Titulación Módulos Profesionales TURNO
Técnico/a Superior Primer curso

•  Control de l’aprovisionament de matèries primeres.

•  Processos de servicis en bar-cafeteria.

•  Processos de servicis en restaurant.

•  Gestió de la qualitat i de la seguretat i higiene alimentària.

•  Anglés.

•  Formació i orientació laboral.

•  Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segundo curso

•  Sumillería.

•  Planificació i direcció de servicis i esdeveniments en restauració.

•  Gastronomia i nutrició.

•  Recursos humans i direcció d’equips en restauració.

•  Gestió administrativa i comercial en restauració.

•  Segona llengua estrangera.

•  Empresa i iniciativa emprenedora.

•  Projecte de Direcció de Servicis en Restauració.

•  Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

•  Formació en Centres de Treball.

 

 

CURSO 2015/16

MAÑANA